Dbałość o wysoką efektywność

Dbałość o wysoką efektywność nauczania w SJO EUREKA rozpoczyna się już na etapie rekrutacji kandydatów. Każdy ze słuchaczy jest solidnie testowany (pisemnie i ustnie) zanim zostanie zakwalifikowany do odpowiedniej grupy.

Liczebność grupy

Liczebność grupy w SJO EUREKA waha się od 2 do 4 osób. Uważamy, że tylko w tak małej, kameralnej grupie nauczanie przynosi wymierne efekty. Ogromny nacisk kładziemy na aktywizację każdego z uczestników kursu podczas zajęć. Duża ilość ćwiczeń konwersacyjnych, praca w parach, quizy, gry językowe i dyskusje stymulują każdego do wypowiadania się w obcym języku.

Cele nauczania

Celem nauczania w SJO EUREKA jest harmonijne rozwijanie kompetencji językowej naszych słuchaczy. Składa się na nią umiejętność swobodnego komunikowania się w codziennych sytuacjach życiowych i zawodowych: mówienia, słuchania, czytania i pisania. Gramatyka zawsze prezentowana jest w kontekście, a ćwiczenia gramatyczne nigdy nie polegają na żmudnym przepisywaniu trudnych zdań. Zawsze dostosowujemy metody nauczania do potrzeb i charakteru grupy. Stosujemy zróżnicowane techniki pracy na lekcji zdając sobie sprawę z tego, że słuchacze mają różne style uczenia się. Stosowanie jednej tylko metody może być skuteczne w przypadku niektórych osób i całkowicie nieskuteczne w przypadku innych.

Testy próbne

Na każdym typie kursu egzaminacyjnego słuchacze piszą testy próbne („mock exams”), które dają im szansę sprawdzenia się w warunkach podobnych do egzaminacyjnych. Postępy naszych słuchaczy są systematycznie monitorowane za pomocą profesjonalnych testów. Aby otrzymać certyfikat poświadczający uczestnictwo w kursie na danym poziomie, słuchacz musi uzyskać co najmniej 65% punktów w teście końcowym oraz wykazać się co najmniej 60% frekwencją na zajęciach.

Nagradzamy najlepszych

Słuchacze, którzy opuścili nie więcej niż 1 zajęcia w trakcie całego roku szkolnego i uzyskali 95% punktów na teście końcowym, uzyskują 50% rabatu przy kontynuacji nauki na dowolnym kursie.

Aby kontynuować przeglądanie strony wyrażam zgodę na wykorzystanie plików cookie. polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close