SJO EUREKA - TWOJA

SZKOŁA JĘZYKOWA ON-LINE

Szkoła Języków Obcych Eureka

Studium Języków Obcych EUREKA to szkoła językowa z 21-letnią tradycją. Szanując tradycję, uwielbiamy też nowoczesność- wierzymy w rozwój nauki o mózgu, szkolenie lektorów, nowe metody nauczania.

Dbamy o dobrą, wspierającą atmosferę na zajęciach. Nie skupiamy się na błędach, zachęcamy do odważnego stosowania języka w rozmaitych sytuacjach.

Uważamy, że nie ma metody uniwersalnej i skutecznej dla każdego – każdy słuchacz ma przecież swoje pasje, umiejętności, obawy. Naszym zadaniem jest odkryć te zasoby i pomóc każdemu rozwinąć swój potencjał komunikacyjny w obcym dotąd języku.